101st anniversary of Van's liberation from enemy occupation

Vergi adaletinin sağlanması ve tapudaki fiyatın değer değişimlerinin takip edilmesi için 2 birim kuruluyor. Toplu Değerleme Sistemi ve Gayrimenkul Değer Bilgi Sistemi ile 39,1 milyon konutun değer artışı takip edilecek. Böylece vergide adaletin pekiştirilmesi sağlanacak. Toplu Değerleme Sistemi'ni kuracak ve sistemin geliştirilmesi için Dünya Bankası finansmanlı danışmanlık hizmeti 2021 yılında kullanılacak. Bakanlık böylece sistemin devreye sokulması ile vergide adaletin pekiştirilmesini sağlayacak. Sistemin tasarımı ve uygulanmasına ilişkin düzenlemeler ile gerekli altyapı bakanlık tarafından oluşturulacak.