UNKAPANI VE GALATA KÖPRÜLERİ YENİLEME ÇALIŞMALARI

İşin Adı: Unkapanı Ve Galata Köprüleri Yenileme Ve Güçlendirme İnşaatı

Sözleşme tarihi: 21 Ekim 2014

İlgili Kurum Adı: istanbul büyükşehir belediyesi yapı işleri müdürlüğü

Mevcut Unkapanı Atatürk Köprüsünün Suya batık tüm taşıyıcı sistemi, taşımayı sağlayan toplam 24 adet mevcut dubadan oluşmaktadır.  Bu ihale kapsamında mevcut 24 dubanın 10 tanesinin yenilenmesi gerçekleştirilmiştir. Bu dubaların imalatı tersanemizde yapılmış ve şantiyede montajı gerçekleştirilmiştir.

Galata köprüsünde derz değişimi yapılmıştır.

24 dubanın toplam 10 tanesi yenilenmiştir