YEŞİLVADİ BEYLERDERESİ GÖLETİ

İşin Adı: YEŞİLVADİ (BEYLERDERESİ) GÖLETİ İNŞAATI YAPIM İŞİ

Sözleşme tarihi: 12 OCAK 2016

İlgili Kurum Adı: Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü, Malatya

Söz konusu göletin temelden yüksekliği 48,75 m, talvegden yüksekliği:38,75 m, maksimum su seviyesi 907,68 m, minimum su seviyesi 889,73 m, aktif hacmi 4.287 hm³, kret kotu  909,25 m, kret uzunluğu 249 m ve drenaj alanı ise 294,5 km²’ dir.

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “1071 GÖLET” projesi kapsamında gerçekleştirilen Yeşilvadi Barajı’nda depolanacak su ile 6.220 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır.

Silindirle sıkıştırılmış beton tipinde inşa edilen Yeşilvadi (Beylerderesi) Barajı’nın yüksekliği 39 metre olup, projede dipsavak derivasyon kondüvisi imalatı tamamlanarak, su derive edilmiştir.

Proje ile dekar başına 910 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 5.660.200 TL katkı ve 1866 kişiye istihdam alanı sağlanacaktır.

Ülke ekonomisine yıllık 5.660.200 TL katkı sağlayacaktır.