Sosyal Sorumluluk

“YaInız yaptıkIarımızdan değil, yapmadıkIarımızdan da sorumIuyuz.”
Jean B. MoIiere